Obowiązuje od 10.12.2014.

REGULAMIN  INTERNETOWEJ  SPRZEDAŻY  BILETÓW
PRZEZ TEATR WYBRZEŻE
zwany dalej Regulaminem.1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:

1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Teatrem Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku, 80-834, ul. Św. Ducha 2,
NIP 583 000 76 14, REGON: 000279108, Organizatora wydarzeń
oraz
2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.teatrwybrzeze.pl :
a)
Klient musi się rejestrować na stronie tylko w przypadku transakcji,
b) wybór wydarzenia i ilości biletów,
c) sprawdzenie danych,
d) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez TW.

2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona  przez bank Kupującego w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
Płatności za bilety obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Grunwaldzka 182.  Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.

3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Wybrzeże w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby  udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Wybrzeże - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Teatr.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

8. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.teatrwybrzeze.pl

9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej w dniu wydarzenia do godz. 15-tej. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy Teatru lub kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

10. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.

11. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na
jedno wydarzenie.

12. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy kas biletowych.

13. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom, emerytom i rencistom.

14. Po dokonaniu wpłaty Klient dostaje niezwłocznie maila z biletami w załączniku.

15. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.

16. Zamówienie złożone w systemie internetowej sprzedaży biletów może być anulowane (odwołane najpóźniej w terminie do 3 dni przed datą wydarzenia. W celu zwrotu biletów należy przesłać maila z załączonymi biletami na adres bilety@teatrwybrzeze.pl.

17. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu  sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata zgodnie z pkt 2 niniejszego Regulaminu.

18. Termin, o którym mowa w pkt 16 może ulec skróceniu jedynie dla wydarzeń w przypadku ich odwołania lub innych zmian repertuarowych.  

19. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

20. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne opublikowane są na stronie www.teatrwybrzeze.pl

21. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu/imprezy podanej na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl, nie ma prawa do zwrotu biletu ani przebukowaniu biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).

22. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.

23. Możliwość przebukowania biletu na inny spektakl/imprezę istnieje najpóźniej w terminie  określonym w pkt 9 niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.

24. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności  drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z czym  kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

25. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.

26. Reklamacje można składać na adres bilety@teatrwybrzeze.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od nadesłania.